Kamera Aydınlatma Metni

Titiz Temizlik Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Titiz Temizlik Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından hazırlanmıştır.

Firmamızın Gebze Merkez Lokasyonunda bulunan 36 dış mekan, 4 idari bina içi, 1 ufak bina içi, 6 üretim, 16 depo ve Tuzla Lokasyonunda bulunan 8 dış mekan, 12 adet bina içi olmak üzere toplam 83 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Titiz Temizlik Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti’nin Doğu Mah. Hatboyu Cad. Değerli Sok. No:4/4 Pendik/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@titiz.com.tr adresine e-posta olarak iletebilirsiniz.